Jeśli rozpiera Cię dobra energia i chcesz ją wykorzystywać do tworzenia rzeczy niezwykłych i wartościowych wskakuj na pokład!

Dołącz do nas

Gwarantujemy super atmosferę
i czyste powietrze.

Wyślij zgłoszenie na:
fajnapraca@czuczu.pl
wraz z CV i PORTFOLIO (jak jesteś grafikiem).

Sprawdź, co robimy na www.czuczu.pl

Szukamy śmiałków
do naszego zespołu

Grafika - Magika

Potrafisz takie cuda?

 • Tworzenie kreacji graficznych na potrzeby druku (opracowanie, skład i przygotowanie do druku) materiałów typu: opakowania, katalogi, reklamy w prasie, plakaty, roll-upy, topery, wyklejenia, ulotki itp.
 • Tworzenie kreacji graficznych na potrzeby www (serwisy + social media / reklamy, banery)
 • Opracowywanie logotypów oraz identyfikacji wizualnej
 • Wsparcie kreatywne i koncepcyjne naszych projektów
 • Przygotowywanie wizualizacji produktów
 • Projektowanie serwisów internetowych
 • Obróbka zdjęć + przygotowanie zdjęć do druku / składu publikacji

Nasze wymagania:

 • Min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku + portfolio
 • Bardzo dobra znajomość programów: Illustrator, Photoshop, InDesign
 • Umiejętność pracy w środowisku iOS
 • Doświadczenie w przygotowaniu materiałów do druku (w tym skład katalogów, książek)
 • Znajomość zasad typografii, składu i łamania tekstu
 • Doświadczenie w projektowaniu serwisów internetowych (w tym serwisów opartych na cms)
 • Samodzielność i terminowość
 • Wysokie poczucie estetyki, kreatywność
 • Zainteresowanie rynkiem artykułów dziecięcych / znajomość trendów
 • Min. podstawowa znajomość języka angielskiego
 • Mile widziana umiejętność wykonywania zdjęć na potrzeby kreacji graficznych, reklam itp. (m.in. w namiocie bezcieniowym)

Piszcie na fajnapraca@czuczu.pl
w temacie wiadomości dodając: Grafik
Pamiętajcie, aby dołączyć swoje porfolio.

Projekt managera,
który... przenosi góry

Dasz radę?

 • Współpraca przy tworzeniu i realizacji planu wydawniczego
 • Przedstawianie pomysłów na nowe produkty
 • Opracowanie i koordynacja planu realizacji produktu
 • Egzekwowanie poszczególnych etapów procesu powstawania produktu
 • Prowadzenie dokumentacji produktowej
 • Copywriting dotyczący produktu (teksty, slogany reklamowe itp.)
 • Nadzór nad poprawnością merytoryczną produktów i materiałów ich dotyczących
 • Przewidywanie wad produktów
 • Monitorowanie działań konkurencji i trendów rynkowych (Polska, świat)
 • Zbieranie informacji o klientach i ich potrzebach

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wysokie poczucie estetyki, kreatywność
 • Zainteresowanie artykułami z branży dziecięcej i aktualnymi trendami
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów marketingowych i promocyjnych
 • Znajomość języka angielskiego
 • Samodzielność i umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Znajomość rynku artykułów dziecięcych (ceny, trendy, wykorzystywane materiały)

Piszcie na fajnapraca@czuczu.pl
w temacie wiadomości dodając: Projekt Manager

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Powodzenia! Zespół CzuCzu.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Bright Junior Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych zawartych w formularzu, CV i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania do przyszłych rekrutacji prowadzonych przez spółkę Bright Junior Media sp. z o.o. sp.k. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Jednocześnie informujemy, że:

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych:

 1. Administratorem przekazanych w toku rekrutacji danych osobowych jest spółka Bright Junior Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000437553, NIP 9452170478. Z Administratorem można skontaktować się poprzez e – mail wysłany na adres: biuro@czuczu.pl, pocztą na adres: Bright Junior Media sp. z o.o. sp.k. 30 – 102 Kraków, ul. Syrokomli 20/8.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru odpowiedniej do naszego zespołu osoby.

 3. Podstawą prawną przetwarzania Waszych danych osobowych będzie:

  1. w zakresie danych obejmujących: imię (imiona), nazwisko, pseudonim artystyczny, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe (art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c wskazanego powyżej rozporządzenia),

  2. w zakresie innych danych: np. wizerunek, adres e – mail, nr telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a wskazanego powyżej rozporządzenia),

  3. w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f wskazanego powyżej rozporządzenia).

 1. Ponadto możecie wyrazić dobrowolną zgodę na wykorzystanie Waszych danych w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora.

 2. Wasze dane osobowe będą przekazane pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu oraz dostawcom usług działającym na podstawie umów, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. hostingodawcom.

 3. Jeżeli wyrazicie którąkolwiek ze wskazanych w pkt 3 lit. b oraz pkt. 4 powyżej zgód, będziecie mieli prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informację o cofnięciu zgody należy przesłać na adres: biuro@czuczu.pl.

 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a i c powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b i pkt. 4 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).  

 5. Wasze dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. W razie cofnięcia zgód, o których mowa w pkt 4 powyżej, dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 6. Wasze dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 7. Pamiętajcie, że macie prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, a także wykonania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

 8. Macie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.