Jeśli rozpiera Cię dobra energia i chcesz ją wykorzystywać do tworzenia rzeczy niezwykłych i wartościowych wskakuj na pokład!

Dołącz do nas

Gwarantujemy super atmosferę
i czyste powietrze.

Wyślij zgłoszenie na:
fajnapraca@czuczu.pl.

Sprawdź, co robimy na www.czuczu.pl
www.xploreteam.pl

Szukamy nowych śmiałków
do naszego zespołu

Sztukmistrza z wizją
Creative Director

Czym się zajmiesz?

 • tworzeniem wizji i koncepcji wydawnictwa
 • współpracą z agencjami reklamowymi, freelancerami
 • i zewnętrznymi dostawcami
 • analizą i oceną proponowanych działań
 • zarządzaniem zespołem graficznym
 • monitorowaniem kosztów, budżetów, ustalaniem
 • harmonogramu prac

Czego wymagamy?

 • studiów wyższych (projektowanie graficzne, reklama, sztuki piękne)
 • 2-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • odpowiedzialności
 • komunikatywności
 • umiejętności pracy w zespole
 • znajomości języka angielskiego
 • znajomość rynku artykułów dziecięcych będzie
 • dodatkowym atutem

Piszcie na fajnapraca@czuczu.pl
w temacie wiadomości koniecznie dodajcie:
CREATIVE DIRECTOR

Marketingowego Mistrza
Marketing Director

Czym się zajmiesz?

 • tworzeniem i nadzorowaniem polityki marketingowej wydawnictwa
 • nadzorowaniem przygotowania oraz kontrolą wykonania budżetu marketingowego
 • zarządzaniem markami: CzuCzu, Xplore Team (dbaniem o ich spójną wizję we wszystkich kanałach informacyjnych i sprzedażowych)
 • zarządzaniem zespołem
 • badaniem, monitorowaniem i analizą trendów rynkowych, konkurencji, wyników sprzedaży
 • dbaniem o pozytywny wizerunek wydawnictwa

Czego wymagamy?

 • studiów wyższych (marketing, zarządzanie)
 • 2-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • doświadczenia w zarządzaniu projektami/produktem
 • komunikatywności
 • umiejętności pracy w zespole
 • znajomości języka angielskiego
 • znajomość rynku artykułów dziecięcych będzie dodatkowym atutem

Piszcie na fajnapraca@czuczu.pl
w temacie wiadomości koniecznie dodajcie:
MARKETING DIRECTOR

Marketingowego Zucha
Marketing Manager

Czym się zajmiesz?

 • realizowaniem polityki marketingowej wydawnictwa
 • zarządzaniem markami: CzuCzu, Xplore Team (zapewnienie spójności we wszystkich kanałach informacyjnych i sprzedażowych)
 • badaniem, monitorowaniem i analizą trendów rynkowych, konkurencji, wyników sprzedaży
 • kontrolą przestrzegania zasad prezentowania naszych marek
 • dbaniem o pozytywny wizerunek wydawnictwa

Czego wymagamy?

 • studiów wyższych (marketing, zarządzanie)
 • 2-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • doświadczenia w zarządzaniu projektami/produktem
 • komunikatywności
 • umiejętności pracy w zespole
 • znajomości języka angielskiego
 • znajomość rynku artykułów dziecięcych będzie dodatkowym atutem

Piszcie na fajnapraca@czuczu.pl
w temacie wiadomości koniecznie dodajcie:
MARKETING Manager

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Bright Junior Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych zawartych w formularzu, CV i innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu ich wykorzystania do przyszłych rekrutacji prowadzonych przez spółkę Bright Junior Media sp. z o.o. sp.k. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Powodzenia! Zespół CzuCzu i Xplore Team.

Szczegółowe informacje o RODO
Informujemy, że:
Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych:
 1. Administratorem przekazanych w toku rekrutacji danych osobowych jest spółka Bright Junior Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000437553, NIP 9452170478. Z Administratorem można skontaktować się poprzez e – mail wysłany na adres: biuro@czuczu.pl, pocztą na adres: Bright Junior Media sp. z o.o. sp.k. 30 – 102 Kraków, ul. Syrokomli 20/8.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru odpowiedniej do naszego zespołu osoby.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Waszych danych osobowych będzie:
  1. w zakresie danych obejmujących: imię (imiona), nazwisko, pseudonim artystyczny, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe (art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c wskazanego powyżej rozporządzenia),
  2. w zakresie innych danych: np. wizerunek, adres e – mail, nr telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a wskazanego powyżej rozporządzenia),
  3. w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f wskazanego powyżej rozporządzenia).
 4. Ponadto możecie wyrazić dobrowolną zgodę na wykorzystanie Waszych danych w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora.
 5. Wasze dane osobowe będą przekazane pracownikom odpowiedzialnym za proces rekrutacji, osobom decydującym o zatrudnieniu oraz dostawcom usług działającym na podstawie umów, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. hostingodawcom.
 6. Jeżeli wyrazicie którąkolwiek ze wskazanych w pkt 3 lit. b oraz pkt. 4 powyżej zgód, będziecie mieli prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informację o cofnięciu zgody należy przesłać na adres: biuro@czuczu.pl.
 7. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a i c powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3 lit. b i pkt. 4 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
 8. Wasze dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. W razie cofnięcia zgód, o których mowa w pkt 4 powyżej, dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 9. Wasze dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Pamiętajcie, że macie prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, a także wykonania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 11. Macie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.